Технически характеристики
1. Захранващо напрежение : DC 10 до 50V
2. Консумиран ток :
                             - Серия   P  до  500mA
                             - Серия   I  до  2А
3. Работна температура: от -20°С до +40°С
4. Габаритни размери : 230 / 203 /  80 mm
5. Под светка на екрана
6. Графичен и текстов режим:
                           - Видима област на екрана 122.0 на 92.0 mm
                           - 27 символа на ред, 13 реда (голям размер на символите)
                           - 40 символа на ред, 20 реда (малък размер на символите)
                           - Възможност за създаване на собствен шрифт
                           - Графичен екран 320 на 240 точки
7. Много добра тактилност (механическо усещане при натиск) на бутоните
8. Много добра механична, химична и водоустойчивост.
9. Цвят на външния борд : тъмно сив, мръсно бял
10. Подредба на клавиатурата, брой и вид на бутоните, както и цветовата комбинация са по задание на клиента
11. Системен часовник
12. Тип на интерфейс за връзка с външни устройства - по задание на клиента
13. 2MB FLASH памет