Комплексният подход и използването на оборудване от големите компании на пазара „Siemens”, Schneider Electric , Moeller, Elmark, позволяват гъвкаво и надеждно решение на поставените задачи.