Проектирането на печатни платки е неизменна част при разработването на електронна апаратура. Правилното прилагане на нормите и стандартите при проектирането на печатни платки и използването на утвърдени в бранша фирми за производството им, гарантират надеждната работа на крайния продукт.