МАШИНИ с CNC управление

С увеличаването автоматизацията на производствените процеси, които ползват CNC машини, значително се подобрява постоянството при обработката на материалите, а също така се повишава качеството. Автоматизирането от страна на CNC машините намалява грешките при работа и дава възможност CNC операторите да извършват допълнителни дейности. Открива се възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и се намалява времето, необходимо за пренастройка на машината за изработването на различни компоненти. Въвеждането на CNC машините радикално променя производствената индустрия. Изрязването на криви става толкова лесно, колкото изрязването на прави линии. Улеснява се изработването на сравнително сложни 3D структури.