Принципна схема
Термоконтролери
Термоконтролерите са базирани на програмируеми лог. контролери. Благодарение на това те са с гъвкава вътрешна логика и могат да отговорят на нуждите на всеки клиент. Четирите входове за температурни сензори и четирите релейни изхода могат да се използват съвместно или по отделно в зависимост от възложената задача.

Технически данни на термоконтролерите са: Захранване ~220V; 4 входа за сензори с работен диапазон от -45 до +130°C; 4 релейни изхода с изведени на клеморед NO и NC контактни пера и максимален ток 10А; Възможност за жична и безжична комуникация с компютър предоставяща дистанционна настройка и контрол на управляваните зони; Енергонезависима памет за съхранение на настройките и натрупване на данни; Вътрешен таймер за почасов контрол; 2х8 текстов LCD дисплей за локална настройка; 4 функционални бутона, както и набор от светодиоди за индикация на изходите и комуникацията.
На базата на тези характеристики и потребителските нужди до сега са разработени логически програми разделящи контролерите на 2 основни типа "Термоконтролер за регулиране на котелни системи" и "Термоконтролер за регулиране на парници"

При нужда от допълнителни функции или промяна на логиката, клиента може да ни потърсите по телефона или чрез email
Термоконтролер за регулиране на котелни системи
Комбинацията от 4 температурни сензора, 4 релейни изхода и практичен LCD дисплей предлага пълен  контрол над котелната система (котел - бойлер - соларен колектор).
Част от функциите на термоконтролера са: Функция против замръзване на котелната система; Функция  против прегряване на част или цялата система; Функция за пестене на енергия. Звукова и светлина аларма при излизане извън диапазона на контролираната величина
Термоконтролер за регулиране на парници
Наличието на 4 температурни сензора, 4 релейни изхода и практичен LCD дисплей предлага гъвкаво управление на 4 независими една от друга зони на контрол.
Част от функциите на термоконтролера са: Настройка на минималната и максималната температура за всяка зона;  Звукова и светлина аларма при излизане извън диапазона на контролираната величина