Мобилни терминали за работа в хладилни складове
Прилагането на електронна апаратура, изработена за конкретната задача, предлага правилното и безкомпромисно разрешаване на възникналите проблеми.  Възможността на разработеното оборудване да съхранява или прехвърля за съхранение данните в PC базирани системи, допълнително разширява неговите възможности и приложения.