е частна фирма, която съществува и развива своята дейност на територията на гр. Любимец. Ние сме млад, динамичен и отворен към новото екип, специализиран в ел. оборудване на промишлени съоръжения.
1. Автоматизация на промишлеността:
     * Проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на
       електрообзавеждане и автоматизация на : обекти, линии и съоръжения
     * Управление и оборудване на CNC машини                   2. Проектиране и разработка  на нестандартно електронно оборудване :
                         * Терминални устройства (мобилни и стационарни)
                         * Системи за автоматизация на производството
                         * Броячни модули
                         * Системни екрани


                                                3. Проектиране на схеми и печатни платки
                                                        * Еднослойни ПП
                                                        * Двуслойни ПП
                                                        * МногослойниПП